Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu caff.io jest USEO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-004, ul. Osobowicka 145/4.
 2. USEO Sp. z o.o. szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. W trakcie korzystania z naszej aplikacji chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 3. Useo Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu, podczas rejestracji w serwisie, a także za pośrednictwem adresu e-mail contact@caff.io (adres kontaktowy).
 4. Jeżeli zakres i cel użycia danych osobowych jest inny niż komunikacja lub świadczenie usługi w serwisie caff.io np. marketing bezpośredni, to wówczas zbieramy na to osobne zgody.
 5. W czasie korzystania z serwisu Caff.io, podczas wypełnienie formularza rejestracyjnego, kontaktowego, zgłoszenia, przesłanie zapytania itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres email, nr telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzania przez Useo Sp. z o.o. uniemożliwia skorzystanie z usług oferowanych w serwisie. Dodatkowo dla poprawnego działania serwisu caff.io możemy zbierać dane geolokalizacyjne takie jak adres IP lub położenie.
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 8. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione jest przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 9. Jesteśmy profesjonalistami IT oraz współpracujemy z ekspertami ds. bezpieczeństwa IT zapewniającymi stale bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Nasi programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 10. W trosce o bezpieczeństwo dokonywanych transakcji finansowych współpracujemy z najlepszymi operatorami płatności. Podawane przez Państwa dane takie jak numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych czy informacje o ich posiadaczach zabezpieczane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów teleinformatycznych i kryptograficznych uznawanych przez specjalistów za całkowicie bezpieczne. Przesyłane informacje wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji kartą i przelewem.
 11. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 12. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości możliwe jest, że korzystamy z pomocy partnerów wykonujących na naszą rzecz usługi pomocnicze np. hosting serwerów. Współpracujemy jedynie z firmami, które zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.
 14. Jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania naszego newslettera, będziesz go otrzymywał adres swojej poczty elektronicznej.
 15. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być ograniczony.
 16. Dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 17. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 18. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 19. Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Useo Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 20. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 21. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o email na adres contact@caff.io . W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 22. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Używamy ciasteczek, by usprawnić Twoje korzystanie z serwisu Caffio.Rozumiem
Informujemy, że do dnia 20.04.2020 strona caff.io będzie zamknięta.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: contact@caff.io
Zamknij