Zaloguj się

Avatar
En

Polityka prywatności

 1. Useo Sp. z o.o. szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych wszystkich Użytkowników zarejestrowanych w systemie. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. W trakcie korzystania z naszej aplikacji chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 2. Useo Sp. z o.o. dbając o ochronę Twoich danych respektuje przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Useo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Osobowicka 145/4, 51-004 Wrocław, KRS 0000503789, NIP 8952029618.
 3. Useo Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. W czasie korzystania z serwisu Caffio możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, kontaktowego, zgłoszenia, przesłanie zapytania lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w ww. ustawie prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, zawartych w ww. zbiorze danych, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oferowanych w serwisie.
 5. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), kryptograficznym, jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione jest przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że wszelkie dane w tym dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Jesteśmy profesjonalistami IT oraz współpracujemy z ekspertami ds. bezpieczeństwa IT zapewniającymi stale bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Nasz Dział Bezpieczeństwa czuwa nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich działań i bezpieczeństwem Państwa danych.
 8. W trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa transakcji finansowych współpracujemy z najlepszymi operatorami płatności. Podawane przez Państwa dane takie jak numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych czy informacje o ich posiadaczach zabezpieczane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów teleinformatycznych i kryptograficznych uznawanych przez specjalistów za całkowicie bezpieczne. Przesyłane informacje wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji kartą i przelewem.
 9. Dane kontaktowe (takie jak Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, itp.) mogą zostać przez nas wykorzystane w celu świadczenia usług, by informować Cię na bieżąco o usługach, które naszym zdaniem mogą Ciebie interesować. Podając nam swoje dane osobowe i kontaktowe w tym adres e-mail możesz wyrazić również zgodę na wysyłanie newslettera. Możesz z tej opcji w każdym czasie zrezygnować.
  Useo Sp. z o.o. nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) użytkowników serwisu, poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości możliwe jest przekazanie danych osobowych Naszym partnerom handlowym, świadczącym na naszą rzecz usługi pomocnicze. Współpracujemy jedynie z partnerami handlowymi, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.
 12. Jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania naszego newslettera, będziesz go otrzymywał adres swojej poczty elektronicznej.
 13. Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej.
 14. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być ograniczony.
 15. Dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwalaja na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 16. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 17. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 18. Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Useo Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 19. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Używamy ciasteczek, by usprawnić Twoje korzystanie z serwisu Caffio.Rozumiem